Hopp til innhold

Berge Sag ansetter bærekraftsleder fra egne rekker!

De siste årene har EU kommet med et nytt bærekraftsdirektiv, kalt CSRD. Hensikten med den nye lovgivningen er at de store bedriftene skal være med å ta ansvar for en bærekraftig utvikling, i tråd med FNs bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Les mer om FNs bærekraftsmål her: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/utviklingssamarbeid/sdg_oversikt/id2505654/

 

Ser både muligheter og utfordringer med nytt regelverk

Som en av de store aktørene i bransjen vil Berge Sag Gruppen fra 2025 bli omfatta av dette nye regelverket. Daglig leder i Berge Sag Gruppen, Rolf L. Sjursen sier følgende om det nye regelverket:

-Dette gir oss både en mulighet og en utfordring. Vi ønsker at vår virksomhet i størst mulig grad skal være med og bidra til gode og rettferdige sosiale forhold, og at vår aktivitet skal være med å skape en god fremtid for kommende generasjoner. Vi tror også at dette er noe kundene våre blir mer og mer opptatt av, og at dette på sikt vil gjøre oss til en enda mer attraktiv leverandør.

Sjursen ser på dette litt på samme måte som med kravene i regnskapsloven: -Vi holder ikke orden på økonomien bare fordi myndighetene krever det. Uten en forsvarlig økonomisk drift går det ikke bra. Slik er det også med kravene til bærekraft. Uten at vi tar dette på alvor og har kontroll på dette, vil det ikke gå bra!

Samtidig innrømmer Sjursen at dette også er en utfordring, fordi det innebærer mye arbeid med å fremskaffe informasjon og omfattende rapporteringskrav. -Det kreves betydelig kompetanse på området for å oppfylle kravene til rapportering. Siden dette direktivet er såpass nytt, er det vanskelig å få tak i denne kompetansen.

Konsernsjef og Daglig leder i Berge Sag, Rolf L. Sjursen.

Henter kompetanse fra egne rekker

Berge Sag er så heldige at vi har folk i organisasjonen som har mye kompetanse på dette området. Ola Skipevåg har fram til nå har jobba som avdelingsleder i XL-BYGG Berge Sags avdeling på Nerheim. Nå er han ansatt som Bærekraftsleder i Berge Sag.

Ola er 32 år, kommer fra Skipevåg, og er bosatt i Vikedal. Her bor han sammen med Anette og datteren Eline, og i løpet av måneden er de en familie på fire.

Vi har tatt en prat med den ferske bærekraftslederen, for å høre mer om hva den nye jobben går ut på.

Først av alt, gratulerer med ny jobb! Hvorfor har du lyst til å gå inn i denne rollen?

-Takk for det! Det er flere grunner til at jeg gleder meg til dette. Jeg er veldig glad i nye utfordringer og lære nye ting. Noe av det som er spennende med dette er nettopp det at det er et nytt fagområde, og det er ikke noen fasit på hvordan arbeidet skal gjøres. Vi er derfor nødt til å tråkke opp stiene mens vi går. Jeg tror dette blir en interessant og lærerik prosess, og jeg ser veldig fram til å bli bedre kjent med andre deler av organisasjonen og flere kolleger.

Forklar med enkle ord hva jobben din vil gå ut på?

-Arbeidet skal jo ende ut i en veldig omfattende rapport om hvordan vår aktivitet påvirker omgivelsene, og hvordan vår aktivitet kan bli mer bærekraftig. For å kunne lage en slik rapport må vi samle inn enorme mengder informasjon fra hele vår verdikjede. For å illustrere dette, så kan vi se for oss en ovn som leveres med Berge Hytta. I løpet av sitt kretsløp, fra utvinning av metall, til den brukes til fyring på hytta, og til slutt gjenvinnes, påvirker denne omgivelsene både positivt og negativt.

-Berge Sag har en veldig omfattende virksomhet, og vi trenger å hente inn veldig mye informasjon. Bærekraftarbeid handler om å finne denne informasjonen, systematisere den og presentere den på en måte som gir mening. Og viktigst av alt, finne måte å jobbe på som påvirker omgivelsene minst mulig i negativ retning.

Hvorfor tror du at bedriften har vurdert deg som kompetent til å gå inn i denne rollen?

-Det er et godt spørsmål. Jeg har studert en del de siste årene, og noe av det jeg har lært mye om er nettopp bærekraftrapportering. Jeg har vel også gitt uttrykk for at jeg liker å arbeide med nye systemer og prosesser, og at jeg håper at studiene en gang kan brukes til noe nyttig for Berge Sag. Jeg synes derfor det er svært kjekt at jeg nå får muligheten til det, og jeg setter pris på tilliten jeg har fått fra ledelsen som har gitt meg dette ansvaret.

Med seg på laget har du også kollega Monica Osnes, som til vanlig jobber som kontroller i XL-BYGG Berge Sag. Hun har også tatt en Bachelorgrad ved siden av studiene de siste årene, med fokus på blant annet bærekraft.

– For meg er det avgjørende å ha en sparringspartner i dette arbeidet, og Monica er både kompetent og svært hyggelig å samarbeide med. I tillegg har jeg flere andre personer i konsernet som jeg skal samarbeide med for å få på plass et bra bærekraftsarbeid, sier en engasjert Skipevåg.

Til slutt, hva håper du at Berge Sag vil få utav dette arbeidet?   

-Bærekraftsrapporten vil gi en grundig innsikt i verdikjeden til organisasjonen og de ressursene vi bruker for å levere våre produkter. Dette kan igjen være et godt utgangspunkt for hvordan vi kan forbedre våre arbeidsprosesser i fremtiden og gjøre oss mer konkurransedyktige. Jeg synes også at det er kjekt at vi viser at vi tar vårt samfunnsansvar på alvor, og at vi ønsker å bidra til at fremtidige generasjoner også får de samme mulighetene i fremtiden som vi er så heldige å ha.

Bestill vår boligkatalog

Utforsk våre flotte hustyper – bygg selv eller la oss gjøre det.

    Har du allerede tomt?

    Ja, jeg har tomtNei, jeg har ikke tomt

    Jeg har lest og godtar samtykkeerklæringen*

    Samtykkeerklæring