Hopp til innhold

Har jeg råd til å bygge meg nytt hus? – Dette koster det

Selve huset har én kostnad, men hva med alt det andre som følger med? Har jeg råd til å bygge meg et helt nytt hus?

Går en inn på Berge Sag sine nettsider så finner en ulike hustyper, og en kan få et overblikk over hva et nytt hus koster. Samtidig er det en del ekstra momenter en må huske på, når en skal vurdere hva en har råd til.  

Fredrikstad er et moderne funkishus med stor balkong og integrert garasje.

Større bilde

– Vi får jevnlig henvendelser fra folk som ønsker seg et nytt hus, men dessverre ikke har kapitalen til det. En ser gjerne hva selve husmodellen koster, men mangler oversikt over alle ekstrakostnadene, forteller Ellef Kvalvågnes fra Berge Sag.

Den totale kostnaden for å gjøre et nytt hus innflyttingsklart er altså en god del høyere enn listeprisen på selve boligen (husmodellen). En skal ha en passende tomt, det skal graves på tomta, grunnmur skal støpes – og en har gjerne ønsker om endringer eller oppgraderinger.

– Når kunder tar kontakt, går vi selvsagt gjennom alle disse tingene. Behovene og ønskene deres avklares, og budsjettet settes, forklarer Kvalvågnes.

Etter denne runden kommer Berge Sag med en kostnadsberegning.

Går en videre etter dette så settes det opp en økonomiplan der alt er inkludert – som følger hele byggeprosessen. Målet er at ingen uforutsette utgifter skal dukke opp underveis.

– Det er viktig å sette et realistisk budsjett. Vi råder alltid kundene våre til å tenke at de skal ha litt i bakhånd også. De skal ikke blakke seg helt på det nye huset sitt, sier Kvalvågnes.

Dette koster det

Ifølge Boligfiks ligger gjennomsnittsprisen for å bygge hus på ca. 33.000 kroner per kvadratmeter – inkludert merverdiavgiften. Vil en da bygge seg et hus på 200 kvadratmeter, så må en altså ut med omlag 6.600.000 kroner totalt.

Det finnes selvsagt både rimeligere og dyrere varianter, men dette er gjennomsnittet og gir en god pekepinn på hva en bør forvente.

– Det er nok en del som har litt urealistiske forventninger til hva de har råd til. Men samtidig kan de ha råd til mer enn de tror. De har kanskje ikke fått en oppdatert takst på huset de allerede eier, verdien på det nye huset når det står ferdig spiller inn, og de kan velge utleiedel som vil dekke mye av lånekostnadene, kommenterer Kvalvågnes.

Haugesund er et stort og moderne funkishus med stor balkong og vinterhage.

Langsiktig gevinst

På sikt vil også et nytt hus koste mindre enn et gammelt. En slipper oppussing og vedlikehold i noen år, en har garanti mot større uforutsette utgifter, og ikke minst så sparer en masse når det kommer til energibruk.

Underveis i prosessen kan en spare litt på å tilføre egeninnsats som å legge gulv, male og tapetsere. En kan også gå for litt rimeligere løsninger på noe, og en kan faktisk spare litt på å gjøre løsningsendringer.

– Ja, endringer kan gjøre det både billigere og dyrere. Velger en for eksempel å fjerne en vegg med en dør for å åpne opp, så vil det stort sett føre til en prisreduksjon, sier Kvalvågnes.

Ønsker en derimot større endringer som tilbygg, dyrere materialer, listefritt osv. så skrur det naturligvis prisen opp.

Et annet element en alltid må ha med seg er at det tar tid å bygge et nytt hus. Nøyaktig hvor lang tid varierer. Mye kommer an på om tomta er byggeklar, dispensasjoner er på plass og hvor mye egeninnsats som skal med.

– Ett år må en nok uansett minst regne med fra vi starter jobben på tomta. Men en får en fremdriftsplan og har hele tiden oversikt over hva som skal skje når i prosessen, avslutter husselger i Berge Sag Ellef Kvalvågnes.

Bestill vår boligkatalog

Utforsk våre flotte hustyper – bygg selv eller la oss gjøre det.

    Har du allerede tomt?

    Ja, jeg har tomtNei, jeg har ikke tomt

    Jeg har lest og godtar samtykkeerklæringen*

    Samtykkeerklæring