Hopp til innhold

Nå blir det endelig trygg ferdsel fra Frakkagjerd til Dragavika!

Skeiseid utviklingsselskap skal sammen med fylkeskommunen og Tysvær kommune bygge en ny og bedre vei fra krysset Frakkagjerdveien/Høievegen.  Her kommer det i tillegg en splitter ny gang- og sykkelsti for myke trafikanter.

Ny vei, og trygg sykkel og gangsti har lenge vært etterspurt i Tysvær. At denne kommer nå som følge av utbyggingen av Skeiseid vil naturligvis være til glede for alle i nærområdet. Både barnehager, skoler og befolkningen generelt.

Dragavika er et fantastisk rekreasjonsområdet, og har de senere årene blitt betydelig oppgradert! Nå blir området tilgjengeliggjort for gående og syklister på en helt annen måte enn den er i dag.

Nydelige Dragavika – kort og sikker vei fra Skeiseidtunet!

Utbyggingen av ny vei, samt gang og sykkelsti skjer som en direkte konsekvens av på rekkefølgekravene fastsatt i Skeiseid områdeplan og Detaljereguleringsplan Skeiseid B18-7. Målet er å bedre tilgjengeligheten og trafikksikkerheten langs Fv.4794, spesielt for fotgjengere og syklister, samtidig som viktig infrastruktur for vann og avløp oppgraderes.

Berge Sag opplyser at gangs og sykkelvei vil bli godt opplyst.

Fartsgrensen på den nye veien vil også bli satt ned fra 80 og 60km/t til 50 km/t sone. Sammen vil dette bidra økt trygghet for alle som ferdes på denne strekningen.

Våren 2024 skal byggingen starte, og i februar 2025 vil veien stå ferdig.

Her kan du lese mer om saken på lokale medier: 

Haugesunds Avis artikkel

Tysvær Bygdeblad artikkel

Dronefoto Høievegen til Dragavika
Høievegen midt på bilde vil bli utbedret, slik at det blir trygg vei til blant annet Dragavika som du ser nede til venstre på bilde.

Bestill vår boligkatalog

Utforsk våre flotte hustyper – bygg selv eller la oss gjøre det.

    Har du allerede tomt?

    Ja, jeg har tomtNei, jeg har ikke tomt

    Jeg har lest og godtar samtykkeerklæringen*

    Samtykkeerklæring